Fotoobrazy

Čtvercová plátna s kruhovou fotografií vycházejí z principu asijských meditačních tradic. Při jejich pozorování se mysl dostává do stavu, jenž se odchyluje od reality, vnímáte jen svůj klid a koncentraci. Nastává hledání nekonečna, cítíte tenkou hranici mezi vnějším vesmírem, ale zároveň i pohledem do mikrokosmu. Přichází relax a propojení obrazu s lidskou myslí. Dostaví se harmonie a rovnováha mezi jednotlivými světy. Reálnými, i těmi, co vytváří naše fantazie.
Obdélníkové fotoobrazy využívají  obdobné motivy jako ty kruhové. Ale využití celé plochy plátna  je pro mnohé obrazy kompozičně přínosnější. Stejně jako u čtvercových se snažím vytvořit obrazovou škálu zahrnující téměř superealismus na jedné straně a naopak naprostou abstrakci na opačném protipólu.
Barevnost i motivy v případě zakázkové práce dotvářím přesně podle daného požadavku pro interiér.  To znamená, že například dominantní barvu a nebo naopak jen nějaký barevný akcent, naprosto přesně transformuji do určitého obrazu. Ve výsledku fotoobraz naprosto nenásilně zapadne do interiéru a to nejen motivem, ale především i barevností.  
Back to Top